Unikalnym wśród krajów Afryki jest Etiopia. Monarchia ta utrzymywała
swoją wolność od rządów kolonialnych, z wyjątkiem okresu 1936-1941, kiedy Włosi okupywali ten teren.
w 1974 roku junta wojskowa ustanowiła prawo socjalistycznego państwa. W 1991 roku doszło do
obalenia reżimu, przez koalicję sił rebelianckich – Demokratyczny Front Lodowo-Rewolucyjny Etiopii.
Konstytucja została przyjęta w 1994 roku. Pierwsze wielopartyjne wybory odbyły się w 1995 roku.

Sentencje